GIANTS PRIDE 2022
Direction / Motion Design : Takafumi Matsunaga
Motion Design : Kohei Nakama, Kazunori Kojima
Sound : Masato Hatanaka

STAMEN MOVIE / CHANCE MOVIE / HEAD SHOT / SPECIAL HEAD SHOT
Direction : Takafumi Matsunaga
Motion Design : LIKI inc.
Back to Top